Pazartesi 08 Ağu 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style

Kitaplar

1.  Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Birinci Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996; İkinci baskı, Kapı Yayınları, İstanbul 2005.  

2.  Gelenekten Geleceğe-Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Birinci Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996; İkinci baskı, Kapı Yayınları, İstanbul 2005.

3.  Nedîm Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Birinci Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000; İkinci baskı, 2004.

4.  Erzurumlu Zihnî Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.

5.  Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri, Grafiker Yayınları, Ankara 2002

6.  Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, (U. Soldan’la birlikte), Grafiker Yayınları, Ankara 2004.

7. Hatâyî Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017.

8. Fazla Uzaklara Gitme, Muhit Yayınları, 2020.

   
KİTAPLARDA YAZDIĞI BÖLÜMLER

1. “Divan Estetiği”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (M.İsen, O. Horata. F.Kılıç, İ.Aksoyak’la birlikte), Üçüncü Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2005, 51-60.,

2. “Ses Yapısı”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (M.İsen, O. Horata. F.Kılıç, İ.Aksoyak’la birlikte), Üçüncü Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2005, 177-206.,

3. “Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (M.İsen, O. Horata. F.Kılıç, İ.Aksoyak’la birlikte), Üçüncü Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2005, 329-342.

4. “Gelenek ve Modern Şiir”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, (M.İsen, O. Horata. F.Kılıç, İ.Aksoyak’la birlikte), Üçüncü Baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2005, 51-60.

5. “İlk Klasik Dönem (1453-1600)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 2, 21-72.
 
6. “Azeri sahası Türk Edebiyatı (XIII-XIX yüzyıl)”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 2, 217-228.

7. “Klasik edebiyat etrafındaki tartışmalar ve gelenekten yararlanma sorunu”, Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, 4, 153-163.

8. “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türkçe ve Gelişimi”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, 1, 481-485.