Pazartesi 08 Ağu 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
KIRKLAR DİVANI

KIRKLAR DİVANI

Divan şairleri şiirin bir dil oyunu olduğunu biliyorlardı. Bu oyunun kurallarını belirleyen temel ilkeler vardı. Bu ilkelerin başında da mısra...

FİLMİN AĞLANACAK YERİ

FİLMİN AĞLANACAK YERİ

Gaz lambası, evin ahşap tavanında ve alçıyla sıvanmış duvarında bin türlü oyun oynuyor. Pencere ve kapı aralığından sızan esintinin etkisiyle...

DİVAN ŞİİRİNDE AHENK UNSURLARI

DİVAN ŞİİRİNDE...

Zaman zaman divan şiirinin dayandığı estetik anlayış, mecaz ve mazmun sistemi ve hatta lügati kıyasıya eleştirilmiş olmasına rağmen, sesi ve...

GELENEKTEN GELECEĞE

GELENEKTEN GELECEĞE

Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri Modern Türk şiirinin yaşayan on üç temsilcisinin eserlerine divan edebiyatından yansıyan parıltıları...

Nedim

Prof. Dr. Muhsin Macit’in bütün eserleri Muhit Kitap’tan yayınlanmaya devam ediyor. Divan şiirinin zirve isimlerinden biri olan Nedim, Muhsin Macit’in eşsiz üslubu ve engin bilgisiyle buluşuyor.

Şair Nedim’in hayatı, sanatı ve seçme eserlerinden oluşan bu kitabı beğeniyle okuyacaksınız.

 

Nedim, divan şiiri geleneği içinde çığır açan şairlerdendir. Mahalli üslubun en yetkin temsilcisidir. Yahya Kemal’in Bir Sâkî ve Mükerrer Gazel şiirlerindeki teklifi ve Ahmet Refik’in ısrarıyla yaygınlık kazanan Lale Devri’nin müstesna şairidir.

Müderris ve mütercim kimliğine rağmen biraz da popüler tarihçiliğin etkisiyle çapkın, neşeli ve sırf bu dünyadan kâm almak için yaratılmış şair imajıyla tanınır. Oysa binlerce şair arasından Nedim’i seçip Osmanlı şiirinin en iyileri safına yerleştiren eleştirel zevkin ve estetik tecrübenin bütün referansları divanında mevcuttur.

Nedim’in sesinin daha duyulur ve imgelerinin görünür hâle gelmesine katkı sağlamak amacıyla bu seçkide onun şair kimliğinin farklı yönlerini en iyi yansıtan yirmi dört şiirinin tanıklığına başvurulmuştur.

Ama yine de hangi geleneğin ürünü olursa olsun her edebi metnin, ancak kalbi söze duyarlı ve kulağı sese ayarlı kişilerde estetik haz uyandırabileceğini en iyi şiir okuyucuları bilir.

(Tanıtım Bülteninden)